Espectrometría de absorción

espectrofotometro de absorción atomica